Gå direkt till sidans innehåll

Redogörelse för tillgänglighet

Artikel

Ekerö kommun står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplasten uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Här kan du också se vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan lösa problemen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Återkoppling och kontaktinformation

Om du upplever tillgänglighetsproblem så kan du skicka e-post till redaktionen@ekero.se.

Du kan också skicka e-post eller ringa vårt kontaktcenter om du har frågor.

Kontakta kommunen

Tillgänglighet för Miljöbarometern

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om det i avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt längre ner på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Dock förekommer länkade dokument som ännu inte är tillgänglighetsanpassade.

Tips för ökad tillgänglighet

Vissa av de mer komplicerade diagrammen på webbplatsen kan innehålla färger som inte har fullgod kontrast enligt riktlinjerna för tillgänglighet. Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-Dokument

Vissa dokument på webbplatsen fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel.

  • Bilder och diagram i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.
  • Rubrikstrukturen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.

Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa dokumenten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Ekerös Miljöbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 31 januari 2023.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 31 januari 2023.

Uppdaterad: 2023-01-31
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor