Gå direkt till sidans innehåll
Cyklister på väg
Cyklister på väg

Tillgång till kollektivtrafik

Indikator SE.3.7

Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
81,4 % (2021)
Utgångsvärde:
79,9 % (2014)

Kommentar

Knappt 82 procent av invånarna i Ekerö bor nära en kollektivtrafikhållplats. Ingen större förändring har skett sedan mätningarna startade, men det går att utläsa en svagt ökande trend.

Förtydligande av statistiken

En trafikerad hållplats har minst en avgång per timme och trafikeras av samtliga trafikslag på vardagar mellan 6.00 och 20.00. Avståndsberäkningen utgår från fågelavståndet och tar inte hänsyn till väg- och gatunät.

Uppdaterad: 2023-07-20
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor