Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till skyddad natur

Indikator SE. 5. 3

Närhet till skyddad natur är av särskild betydelse för människors hälsa, friluftsliv och rekreation. Att naturen är skyddad gör att människor har tillgång till den långsiktigt. Indikatorn följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö'. Sveriges miljömål har skyddad natur inom 1 km som målsättning.

Invånares medelavstånd till närmaste skyddade natur

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
1,70 km (2022)
Utgångsvärde:
2,30 km (2013)
Nationellt mål:
1,00 km

Kommentar

I Ekerö kommun har invånarna som medel 1,7 km till skyddad natur, vilket är längre än medelvärdet för kommuner i Stockholms län men ungefär detsamma som medelvärdet för pendlingskommuner nära storstad.

Om statistiken

Skyddad natur avser nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden och vattenskyddsområden

Uppdaterad: 2023-08-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor