Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till skyddad natur

Indikator SE.5.3

Närhet till skyddad natur är av särskild betydelse för människors hälsa, friluftsliv och rekreation. Att naturen är skyddad gör att människor har tillgång till den långsiktigt. Indikatorn följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö'. Sveriges miljömål har skyddad natur inom 1 km som målsättning.

Invånares medelavstånd till närmaste skyddade natur

Rad-id Mätområde Datum Värde (km)

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

2,08

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

2,05

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

2,00

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

1,98

4

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

1,96

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

1,67

6

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

1,65

7

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

1,64

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

1,64

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

1,60

10

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

1,81

11

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

1,81

12

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

1,73

13

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

1,69

14

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

1,67

15

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

1,41

16

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

1,39

17

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

1,38

18

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

1,39

19

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

1,35

20

Riket

2013

3,00

21

Riket

2014

2,90

22

Riket

2015

2,90

23

Riket

2016

2,80

24

Riket

2017

2,80

25

Riket

2018

2,10

26

Riket

2019

2,10

27

Riket

2020

2,10

28

Riket

2021

2,10

29

Riket

2022

2,00

30

Ekerö

2013

2,30

31

Ekerö

2014

2,40

32

Ekerö

2015

1,90

33

Ekerö

2016

1,90

34

Ekerö

2017

1,90

35

Ekerö

2018

1,80

36

Ekerö

2019

1,80

37

Ekerö

2020

1,70

38

Ekerö

2021

1,70

39

Ekerö

2022

1,70

Datakälla: SCB

Kommentar

I Ekerö kommun har invånarna som medel 1,7 km till skyddad natur, vilket är längre än medelvärdet för kommuner i Stockholms län men ungefär detsamma som medelvärdet för pendlingskommuner nära storstad.

Om statistiken

Skyddad natur avser nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden och vattenskyddsområden

Uppdaterad: 2023-08-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor