Gå direkt till sidans innehåll
Cyklister på väg
Cyklister på väg

Cykelvägssträcka

Indikator SE.3.8

Diagrammet visar hur många meter cykelväg det finns i kommunen per invånare. Statlig, kommunal och enskild cykelväg ingår i statistiken.

Total cykelväg i kommunen per invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (m/person) Datum

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 2,60

2022

1

Riket

 2,50

2022

2

Ekerö

 2,39

2022

3

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

 2,11

2022

Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB via Kolada

Kommentar

För att vara en pendlingskommun nära en storstad har Ekerö kommun något färre meter cykelväg per person än genomsnittet, men kommunen har fler meter cykelväg per person än snittet för kommunerna i Stockholms län. I diagrammet ser det ut som att cykelvägsträckan per invånare ökade markant mellan 2021 och 2022, ökningen beror på inrapportering av befintlig cykelväg till Nationell vägdatabas (NVDB). Det har alltså inte skett någon utbyggnad av cykelväg under denna period utan ökningen som syns i diagrammet är en följd av att befintlig cykelväg tidigare inte varit registrerad och därför inte synts i statistiken. Den positiva utvecklingstrend som finns till följd av ökningen mellan 2021 och 2022 kan därför vara missvisande.

Uppdaterad: 2023-03-03
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor