Gå direkt till sidans innehåll
Cyklister på väg
Cyklister på väg

Cykelvägssträcka

Indikator SE.3.8

Diagrammet visar hur många meter cykelväg det finns i kommunen per invånare. Statlig, kommunal och enskild cykelväg ingår i statistiken.

Total cykelväg i kommunen per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (m/person)

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

2,22

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

2,33

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

2,49

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

2,50

4

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

2,48

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

2,50

6

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

2,45

7

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

2,50

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

2,52

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

2,59

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

2,60

11

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

1,94

12

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

1,95

13

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

2,13

14

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

2,15

15

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

2,15

16

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

2,19

17

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

2,08

18

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

2,09

19

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

2,11

20

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

2,15

21

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

2,11

22

Riket

2016

2,07

23

Riket

2017

2,21

24

Riket

2018

2,24

25

Riket

2019

2,33

26

Riket

2020

2,40

27

Riket

2021

2,46

28

Riket

2022

2,50

29

Ekerö

2012

2,07

30

Ekerö

2013

2,07

31

Ekerö

2014

2,05

32

Ekerö

2015

2,02

33

Ekerö

2016

2,06

34

Ekerö

2017

2,08

35

Ekerö

2018

2,05

36

Ekerö

2019

2,02

37

Ekerö

2020

2,13

38

Ekerö

2021

2,12

39

Ekerö

2022

2,39

Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB via Kolada

Kommentar

För att vara en pendlingskommun nära en storstad har Ekerö kommun något färre meter cykelväg per person än genomsnittet, men kommunen har fler meter cykelväg per person än snittet för kommunerna i Stockholms län. I diagrammet ser det ut som att cykelvägsträckan per invånare ökade markant mellan 2021 och 2022, ökningen beror på inrapportering av befintlig cykelväg till Nationell vägdatabas (NVDB). Det har alltså inte skett någon utbyggnad av cykelväg under denna period utan ökningen som syns i diagrammet är en följd av att befintlig cykelväg tidigare inte varit registrerad och därför inte synts i statistiken. Den positiva utvecklingstrend som finns till följd av ökningen mellan 2021 och 2022 kan därför vara missvisande.

Uppdaterad: 2023-03-03
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor