Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Indikator SE.1.4

Diagrammet visar klimatpåverkan från kommunorganisationens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 (koldioxid) per årsarbetare.

Från och med 2019 ingår även resor med privat bil i tjänst. Endast resor med bil redovisas och taxiresor är inte inräknade i statistiken.

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil

Datakälla: SEKOM
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet:
0,10 ton/årsarbetare (2021)
Utgångsvärde:
0,19 ton/årsarbetare (2004)

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade mellan 2020 och 2021 och ligger nu på 0,1 ton per årsarbetare. Det är fortfarande betydligt lägre än tidigare år. 2020 minskade de redovisade utsläppen avsevärt eftersom den största delen av den diesel som tankats under året bestod av ca 40 % biodiesel.

Uppdaterad: 2022-09-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor