Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator SE.1.3

Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser som skett inom Ekerö kommun.

Växthusgaserna är:

  • koldioxid med fossilt ursprung
  • kvävedioxid
  • metan
  • HFC (fluorkolväten)
  • PFC (perfluorkolväten) och SF6 (svavelhexafluorid) och redovisas som koldioxidekvivalenter (CO2e).

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Ekerö kommun

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
54908 ton CO2-ekv (2021)
Utgångsvärde:
100465 ton CO2-ekv (1990)
Etappmål 2030:
37172 ton CO2-ekv (2030)
Etappmål 2040:
25116 ton CO2-ekv (2040)
Mål:
15070 ton CO2-ekv (2045)

Kommentar

Diagrammet visar hur Ekerö kommun ligger till i förhållande till det nationella målet och för minskning för totala växthusgasutsläpp och vilka sektorer utsläppen kommer ifrån. Utsläppen har minskat sedan 1990, men ökade för första gången mellan 2020 och 2021. Ekerö kommuns utsläpp ligger dock fortfarande under mållinjen för det nationella målet.

Över hälften av växthusgasutsläppen i Ekerö kommun kommer från transportsektorn, och ungefär en femtedel från jordbruket. Tittar man endast på transporter (välj Transporter som samhällssektor i rullistan) ser vi att utsläppen ligger över mållinjen för det nationella målet för transportsektorn. Etappmålet är att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Förtydligande av statistiken

Kommunens närvärmeverk är en anläggning som inte har rapporteringskrav på sig och förekommer därför inte i underlagsdata för växthusgasutsläpp som redovisas här. Ekerö kommun får därför inga utsläpp för sin fjärrvärmeproduktion i den officiella statistiken. Däremot går det att se andelen förnybart i närvärmevärket under indikatorn Förnybar fjärrvärme.

Uppdaterad: 2023-09-12
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor