Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator SE.1.3

Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser som skett inom Ekerö kommun.

Växthusgaserna är:

  • koldioxid med fossilt ursprung
  • kvävedioxid
  • metan
  • HFC (fluorkolväten)
  • PFC (perfluorkolväten) och SF6 (svavelhexafluorid) och redovisas som koldioxidekvivalenter (CO2e).

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Ekerö kommun

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
53965 ton CO2-ekv (2020)
Utgångsvärde:
102489 ton CO2-ekv (1990)
Etappmål 2030:
37921 ton CO2-ekv (2030)
Etappmål 2040:
25622 ton CO2-ekv (2040)
Mål:
15373 ton CO2-ekv (2045)

Kommentar

Diagrammet visar hur Ekerö kommun ligger till i förhållande till det nationella målet och för minskning för totala växthusgasutsläpp och vilka sektorer utsläppen kommer ifrån. Utsläppen totalt fortsätter minska och år 2020 ligger de under mållinjen för det nationella målet.

Över hälften av växthusgasutsläppen i Ekerö kommun kommer från transportsektorn, och ungefär en femtedel från jordbruket. Tittar man endast på transporter (välj Transporter som samhällssektor i rullistan) ser vi att utsläppen ligger över mållinjen för det nationella målet för transportsektorn. Etappmålet är att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Förtydligande av statistiken

Utsläppssiffrorna i diagrammet omfattar endast fossila utsläpp. Kommunens närvärmeverk drivs av biobränsle och har därför endast så kallade biogena utsläpp. Biogena koldioxidutsläpp från förbränning av biobränsle redovisas på nationell nivå i markanvändningssektorn (LULUCF).

Uppdaterad: 2022-11-17
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor