Gå direkt till sidans innehåll
Solceller på villatak
Solceller på villatak

Förnybar fjärrvärme

Indikator SE.2.7

Diagrammet visar all fjärrvärme som är producerad ur förnybara källor och förnybara bränslen dividerat med den totala produktionen av fjärrvärme i kommunen.

Processer där värme är en biprodukt, till exempel spillvärme och rökgaskondens ingår i statistiken.

Andel förnybart producerad fjärrvärme

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
94,8 % (2021)
Utgångsvärde:
85,4 % (2010)

Kommentar

I Ekerö kommun har andelen fjärrvärme som produceras ur förnybara källor ökat på längre sikt men varierat över åren, och låg 2021 på 95 procent. Det innebär att Ekerö ligger strax över genomsnittet för alla Sveriges kommuner, men under genomsnittet för kommungruppen Pendlingskommuner nära storstad.

Uppdaterad: 2023-09-12
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor