Gå direkt till sidans innehåll
Solceller på villatak
Solceller på villatak

Solcellsanläggningar

Indikator SE.2.9

Diagrammet visar det totala antalet solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet.

Statistiken kommer från Energimyndighetens enkätundersökning Nätanslutna solcellsanläggningar.

En solcellsanläggning består av solcellsmoduler, kablage och växelriktare och det är anslutningspunkten till elnätet som räknas.

Antal solcellsanläggningar anslutna till elnätet

Datakälla: Energimyndigheten
Senaste värdet:
698 stycken (2022)
Utgångsvärde:
44 stycken (2016)

Kommentar

2022 ökade antalet anslutna solcellsanläggningar i Ekerö med 304 stycken om man jämför med 2021, vilket var nästan en dubblering av antalet anläggningar i kommunen. Eftersom måttet är kumulativt kan det bara minska när solcellsanläggningar tas bort eller kopplas bort från nätet. Därför är det intressant att titta på hur stor ökningen är för varje år, och ökningstakten är väldigt positiv i Ekerö kommun.

Uppdaterad: 2023-03-31
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor