Gå direkt till sidans innehåll
Solceller på villatak
Solceller på villatak

Elavbrott

Indikator SE.2.4

Diagrammet visar hur stor andel av kunderna som upplevt fyra eller flera långa oaviserade elavbrott under ett år.

Statistiken visar oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät. Långa elavbrott är avbrott som är längre än tre minuter.

Andel kunder som drabbats av fyra eller fler oaviserade långa avbrott under året

Datakälla: Energimarknadsinspektionen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
18 % (2021)

Kommentar

2017 hade 95 procent av elkunderna i Ekerö kommun fyra eller fler långa oaviserade elavbrott. 2021 var det endast 18 procent av kunderna som upplevde samma störningar. Ekerö har större problem med elnätet än genomsnittet för riket och Stockholms läns kommuner, men trenden är minskande sedan 2016.

Vad är skillnaden på aviserade och oaviserade elavbrott?

Aviserade avbrott sker när elnätsbolagen behöver reparera eller göra underhållsarbeten i näten. Kunderna förvarnas då med information om detta i god tid. Oaviserade elavbrott är sådana som sker plötsligt och utan förvarning. De kan till exempel orsakas av att en transformatorstation går sönder eller att ett träd blåser omkull och river ner en elledning.

Uppdaterad: 2023-03-02
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor