Gå direkt till sidans innehåll
Solceller på villatak
Solceller på villatak

Elavbrott

Indikator SE.2.4

Diagrammet visar hur stor andel av kunderna som upplevt fyra eller flera långa oaviserade elavbrott under ett år.

Statistiken visar oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät. Långa elavbrott är avbrott som är längre än tre minuter.

Andel kunder som drabbats av fyra eller fler oaviserade långa avbrott under året

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

7

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

12

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

7

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

10

4

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

8

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

6

6

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

5

7

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

13

8

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

8

9

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

13

10

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

10

11

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

5

12

Riket

2017

7

13

Riket

2018

10

14

Riket

2019

10

15

Riket

2020

8

16

Riket

2021

7

17

Ekerö

2016

10

18

Ekerö

2017

95

19

Ekerö

2018

37

20

Ekerö

2019

48

21

Ekerö

2020

17

22

Ekerö

2021

18

Datakälla: Energimarknadsinspektionen via Kolada

Kommentar

2017 hade 95 procent av elkunderna i Ekerö kommun fyra eller fler långa oaviserade elavbrott. 2021 var det endast 18 procent av kunderna som upplevde samma störningar. Ekerö har större problem med elnätet än genomsnittet för riket och Stockholms läns kommuner, men trenden är minskande sedan 2016.

Vad är skillnaden på aviserade och oaviserade elavbrott?

Aviserade avbrott sker när elnätsbolagen behöver reparera eller göra underhållsarbeten i näten. Kunderna förvarnas då med information om detta i god tid. Oaviserade elavbrott är sådana som sker plötsligt och utan förvarning. De kan till exempel orsakas av att en transformatorstation går sönder eller att ett träd blåser omkull och river ner en elledning.

Uppdaterad: 2023-03-02
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor