Gå direkt till sidans innehåll
Solceller på villatak
Solceller på villatak

Energianvändning per invånare

Indikator SE.2.1

Diagrammet visar slutanvändning av energi totalt, mätt i megawattimmar, dividerat med antal invånare.

Vi redovisar den totala slutanvändningen av energi som sker inom kommunens gränser. Energiförbrukningen för att tillverka produkter som produceras utanför kommunen men som konsumeras i Ekerö kommun räknas inte med.

Slutanvändning av energi per invånare

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet:
23,6 MWh/person (2021)
Utgångsvärde:
20,1 MWh/person (2012)
Regionalt mål:
16,0 MWh/person (2030)

Kommentar

Det regionala målet är att den årliga energianvändningen per invånare ska minska kontinuerligt till 2030 till under 16 MWh. I Ekerö kommun har energianvändningen varierat över åren men ökade år 2021 till 23,6 MWh per person, och har även ökat totalt sett sedan 2012. Kommunen behöver nu en 32-procentig minskning för att nå målet till 2030. Energianvändningen per person är högre i Ekerö kommun än genomsnittet för Stockholms läns kommuner och kommungruppen Pendlingskommun nära storstad.

Uppdaterad: 2023-03-02
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor