Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Växthusgasutsläpp per invånare

Indikator SE.1.1

Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser som skett inom Ekerö kommun.

Växthusgaserna är:

  • koldioxid med fossilt ursprung
  • kvävedioxid, metan
  • HFC (fluorkolväten)
  • PFC (perfluorkolväten)
  • SF6 (svavelhexafluorid) och redovisas som koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare.

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
1,89 ton CO2e/person (2021)
Utgångsvärde:
5,35 ton CO2e/person (1990)
Regionalt mål:
1,50 ton CO2e/person (2030)

Kommentar

Växthusgasutsläppen i Ekerö kommun har minskat sedan 1990, men ökade för första gången mellan 2020 och 2021. Ökningen skedde främst inom sektorn transporter och undersektorn inrikes sjöfart. Utsläppen från personbilar har dock minskat mellan 2020 och 2021. Ekerös utsläpp per invånare liknar medelvärdet för Stockholms läns kommuner, men är betydligt lägre än snittet för hela Sverige. Det regionala målet är att senast år 2030 ska de årliga, direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än 1,5 ton per invånare. Ett mål som Ekerö ser ut att kunna nå.

Förtydligande av statistiken

Eftersom vi bara redovisar utsläpp som sker inom kommunens gränser ska siffrorna per invånare inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Till exempel ingår inte utsläppen från Ekeröbornas resor utanför kommungränsen, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som konsumeras av Ekeröborna men som produceras utanför kommunen.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor