Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Växthusgasutsläpp per invånare

Indikator SE.1.1

Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser som skett inom Ekerö kommun.

Växthusgaserna är:

  • koldioxid med fossilt ursprung.
  • kvävedioxid, metan
  • HFC (fluorkolväten)
  • PFC (perfluorkolväten)
  • SF6 (svavelhexafluorid) och redovisas som koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare.
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB via Kolada

Kommentar

Växthusgasutsläppen i Ekerö kommun har minskat kontinuerligt sedan 1990, och var 1,87 ton per invånare år 2020. Ekerös utsläpp per invånare liknar medelvärdet för Stockholms läns kommuner, men är betydligt lägre än snittet för hela Sverige. Det regionala målet är att senast år 2030 ska de årliga, direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än 1,5 ton per invånare. Ett mål som Ekerö ser ut att kunna nå med nuvarande minskningstrend.

Förtydligande av statistiken

Eftersom vi bara redovisar utsläpp som sker inom kommunens gränser ska siffrorna per invånare inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Till exempel ingår inte utsläppen från Ekeröbornas resor utanför kommungränsen, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som konsumeras av Ekeröborna men som produceras utanför kommunen.

Uppdaterad: 2022-11-22
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor