Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Växthusgasutsläpp per invånare

Indikator SE.1.1

Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser som skett inom Ekerö kommun.

Växthusgaserna är:

  • koldioxid med fossilt ursprung.
  • kvävedioxid, metan
  • HFC (fluorkolväten)
  • PFC (perfluorkolväten)
  • SF6 (svavelhexafluorid) och redovisas som koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare.

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2e/person)

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1990

6,39

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

5,78

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

5,08

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

4,71

4

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

4,46

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

4,25

6

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

4,17

7

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

4,02

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

3,91

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

3,92

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

3,78

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

3,68

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

3,54

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

3,09

14

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

1990

5,22

15

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2000

4,36

16

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2005

3,76

17

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

3,28

18

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2011

3,11

19

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

2,96

20

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

2,90

21

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

2,82

22

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

2,73

23

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

2,65

24

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

2,57

25

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

2,52

26

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

2,40

27

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

2,25

28

Riket

1990

8,31

29

Riket

2000

7,69

30

Riket

2005

7,40

31

Riket

2010

6,89

32

Riket

2011

6,37

33

Riket

2012

6,02

34

Riket

2013

5,80

35

Riket

2014

5,54

36

Riket

2015

5,51

37

Riket

2016

5,39

38

Riket

2017

5,25

39

Riket

2018

5,10

40

Riket

2019

4,92

41

Riket

2020

4,46

42

Ekerö

1990

5,49

43

Ekerö

2000

4,18

44

Ekerö

2005

3,40

45

Ekerö

2010

2,79

46

Ekerö

2011

2,67

47

Ekerö

2012

2,56

48

Ekerö

2013

2,49

49

Ekerö

2014

2,41

50

Ekerö

2015

2,42

51

Ekerö

2016

2,32

52

Ekerö

2017

2,19

53

Ekerö

2018

2,14

54

Ekerö

2019

2,07

55

Ekerö

2020

1,87

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB via Kolada

Kommentar

Växthusgasutsläppen i Ekerö kommun har minskat kontinuerligt sedan 1990, och var 1,87 ton per invånare år 2020. Ekerös utsläpp per invånare liknar medelvärdet för Stockholms läns kommuner, men är betydligt lägre än snittet för hela Sverige. Det regionala målet är att senast år 2030 ska de årliga, direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än 1,5 ton per invånare. Ett mål som Ekerö ser ut att kunna nå med nuvarande minskningstrend.

Förtydligande av statistiken

Eftersom vi bara redovisar utsläpp som sker inom kommunens gränser ska siffrorna per invånare inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Till exempel ingår inte utsläppen från Ekeröbornas resor utanför kommungränsen, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som konsumeras av Ekeröborna men som produceras utanför kommunen.

Uppdaterad: 2022-11-22
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor