Gå direkt till sidans innehåll
Cyklister på väg
Cyklister på väg

Trafik

Huvudområde SE.3

Här hittar du statistik om miljöbilar, kollektivtrafik och cykling.

Vi vill att kommunens invånare, besökare och näringsliv ska kunna resa hållbart eftersom alla resor och transporter påverkar naturen, klimatet och vår hälsa. Därför ska kommunens trafikplanering bidra till att det blir så lite trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan som möjligt.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Beslutad

0

Beslutad
Cyklar för tjänsteresor

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Beslutad

2

Beslutad
Hållbarhetskrav på transporttjänster

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
Laddmöjlighet för hyresgäster

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder

Påbörjad

4

Påbörjad
Utreda behov av publik laddinfrastruktur

Påbörjad

2023

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

5

Genomförs kontinuerligt
Kommunkoncernens bilar

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Kommunstyrelsen

Beslutad

6

Beslutad
Riktlinjer för möten och resor

Beslutad

2023

Kommunstyrelsen

Påbörjad

7

Påbörjad
Laddstolpar för kommunkoncernens bilar

Påbörjad

2022

Kommunstyrelsen

Uppdaterad: 2023-03-03
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor