Gå direkt till sidans innehåll
Cyklister på väg
Cyklister på väg

Trafik

Huvudområde SE.3

Här hittar du statistik om miljöbilar, kollektivtrafik och cykling.

Vi vill att kommunens invånare, besökare och näringsliv ska kunna resa hållbart eftersom alla resor och transporter påverkar naturen, klimatet och vår hälsa. Därför ska kommunens trafikplanering bidra till att det blir så lite trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan som möjligt.

Lokala mål
vi ska

 • ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider
 • verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer. (politisk plattform 2019-2022)
 • verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar. (politisk plattform 2019-2022)
 • verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden. (politisk plattform 2019-2022)
 • förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och cykelbanenät. (politisk plattform 2019-2022)
 • införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bland annat laddstolpar. (politisk plattform 2019-2022)
 • ta ett helhetsgrepp om planeringslösningar för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler. (politisk plattform 2019-2022)
 • utreda eventuellt övertagande av vägföreningar inom kommunen. (politisk plattform 2019-2022)
 • verka för anropsstyrd SL-trafik och förstärkt belysning vid busshållplatser. (politisk plattform 2019-2022)
 • söka medel för infrastruktursatsningar ur EU:s infrastrukturfonder. (politisk plattform 2019-2022)

Regionala mål

 • Senast 2030 ska kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna öka med fem procentenheter i jämförelse med 2015, och minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Cykelandelen ska vara 20 procent i enlighet med den regionala cykelplanen. (RUFS 2050)

Nationella mål

 • Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik (från 2018 års nivå). (Regeringens strategi för levande städer, 2018)
Uppdaterad: 2023-03-03
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor