Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Klimat

Huvudområde SE.1

Här hittar du statistik om våra växthusgas- och koldioxidutsläpp.

Vi arbetar organiserat för att minska vår negativa påverkan på klimatet med lösningar som ger konkreta och positiva effekter. Det pågår en global klimatförändring som gör att vi bland annat får en stigande medeltemperatur, ökad nederbörd och högre havsnivå. Klimatforskningen är tydlig, det är i huvudsak människans utsläpp av växthusgaser som driver den snabba klimatförändring vi nu ser. För att minska de negativa effekterna måste vi snabbt minska utsläppen.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
Information genom energi- och klimatrådgivning

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
Energikrav i all kommunal nyproduktion

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Beslutad

2

Beslutad
Program för hållbart byggande och förvaltning

Beslutad

2023

Ekerö Bostäder, Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
Utreda energieffektivisering

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Tekniska nämnden

Påbörjad

4

Påbörjad
Samordnad fordonsorganisation

Påbörjad

2022

Kommunstyrelsen

Beslutad

5

Beslutad
Cyklar för tjänsteresor

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

6

Genomförs kontinuerligt
Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

7

Genomförs kontinuerligt
Minskad energianvändning i nybyggnation

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

8

Genomförs kontinuerligt
Skapa förutsättningar för förnybara energislag

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Beslutad

9

Beslutad
Klimatkrav i upphandlingar

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Beslutad

10

Beslutad
Hållbarhetskrav på transporttjänster

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Beslutad

11

Beslutad
Hållbarhetskrav på mark- och anläggningsentreprenader

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

12

Genomförs kontinuerligt
Laddmöjlighet för hyresgäster

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder

Påbörjad

13

Påbörjad
Utreda behov av publik laddinfrastruktur

Påbörjad

2023

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

14

Genomförs kontinuerligt
Kommunkoncernens bilar

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Kommunstyrelsen

Beslutad

15

Beslutad
Riktlinjer för möten och resor

Beslutad

2023

Kommunstyrelsen

Påbörjad

16

Påbörjad
Laddstolpar för kommunkoncernens bilar

Påbörjad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

17

Genomförs kontinuerligt
Solceller på kommunala byggnader

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

18

Genomförs kontinuerligt
Ansluta byggnader till närvärme

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Uppdaterad: 2023-09-12
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor