Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Klimat

Huvudområde SE.1

Här hittar du statistik om våra växthusgas- och koldioxidutsläpp.

Vi arbetar organiserat för att minska vår negativa påverkan på klimatet med lösningar som ger konkreta och positiva effekter. Det pågår en global klimatförändring som gör att vi bland annat får en stigande medeltemperatur, ökad nederbörd och högre havsnivå. Klimatforskningen är tydlig, det är i huvudsak människans utsläpp av växthusgaser som driver den snabba klimatförändring vi nu ser. För att minska de negativa effekterna måste vi snabbt minska utsläppen.

Lokala mål

  • Vi ska synliggöra och förenkla regler för att underlätta för alla att göra klimatsmarta val. (politisk plattform 2019-2022)
  • Energiförsörjningen i Ekerö kommun ska 2045 vara baserad på 100 procent fossilfria energikällor. (Energistrategi)

Regionala mål

  • Senast 2030 ska de årliga direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än 1,5 ton per invånare och utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras från 2014 års nivå på cirka 11 ton per invånare. (RUFS 2050)
  • Regionen ska nå nettonollutsläpp senast 2045. (Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen)

Nationella mål

  • Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn (de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter) bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990. Högst åtta procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. (etappmål i klimatpolitiskt ramverk)

  • Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn (de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter) bör senast 2040 vara minst 75 procent lägre än utsläppen 1990. Högst två procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. (etappmål i klimatpolitiskt ramverk)

  • Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige. (etappmål i klimatpolitiskt ramverk)

  • Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre 2030 jämfört med 2010. (etappmål i klimatpolitiskt ramverk)

Uppdaterad: 2023-09-12
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor