Gå direkt till sidans innehåll

Luft

Huvudområde SE. 4

Här hittar du statistik om utsläpp av kväveoxider och partiklar inom kommunen.

Luftkvaliteten är viktig för vår hälsa och dålig luft kan skada växter, kulturvärden och byggnadsmaterial. Därför är det viktigt att vi vet vilken luftkvalitet vi har i kommunen och att vi arbetar för att minska utsläppen.

Lokala mål

  • Saknas

Regionala mål

  • Minskade utsläpp av partiklar från allmän kollektivtrafik på väg och vatten samt särskild kollektivtrafik med 75 procent till 2030 (basår 2011). (Regionalt trafikförsörjningsprogram)
  • Minskade utsläpp av kväveoxider från allmän kollektivtrafik på väg och vatten samt särskild kollektivtrafik med 75 procent till 2030 (basår 2011). (Regionalt trafikförsörjningsprogram)

Nationella mål

  • Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar PM2,5 ska senast 2025 motsvara de indikativa reduktionsnivåerna för 2025 som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG. (etappmål relaterat till miljömålet "Frisk luft")
Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor