Gå direkt till sidans innehåll

Partikelutsläpp per invånare

Indikator SE.4.3

Diagrammet visar totala utsläpp av PM2.5 inom kommunen dividerat med antalet invånare i kommunen.

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom väg-, däck- och bromsslitage.

Små partiklar i luften leder till hälsoproblem, särskilt hos känsliga grupper som barn, äldre och dem som lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Totala utsläpp av partiklar (PM2,5) per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
1,20 kg/person (2020)
Utgångsvärde:
3,46 kg/person (1990)

Kommentar

Utsläppen av partiklar räknat per invånare fortsätter minska i Ekerö kommun, och är nu nere på 1,2 kilogram per person. Ekerös utsläpp av partiklar är lägre än utsläppen per person i Sverige, och ligger på samma nivå som andra kommuner i Stockholms län.

Diagrammet redovisar bara utsläpp som sker inom kommunens gränser och ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Till exempel ingår inte utsläppen från Ekeröbornas resor utanför kommungränsen, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som konsumeras av Ekeröborna men som produceras utanför kommunen.

Uppdaterad: 2022-11-22
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor