Gå direkt till sidans innehåll

Partikelutsläpp totalt

Indikator SE.4.4

Diagrammet visar totala utsläpp av PM2.5 från samtliga sektorer inom kommunen och följer upp det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom väg-, däck- och bromsslitage.

Små partiklar i luften leder till hälsoproblem, särskilt hos känsliga grupper som barn, äldre och dem som lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Totala utsläpp av partiklar (PM2,5)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
34624 kg (2020)
Utgångsvärde:
64929 kg (1990)

Kommentar

Utsläppen av partiklar minskar i Ekerö kommun, 2020 minskade utsläppen från transporter mest. Transportsektorn är även den sektor som står för den största delen av utsläppen av partiklar inom kommunen, runt hälften av de totala utsläppen. 2020 minskade även utsläppen från egen uppvärmning, industrin och arbetsmaskiner, medan utsläppen från jordbruket ökade något.

Uppdaterad: 2022-09-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor