Gå direkt till sidans innehåll

Partikelutsläpp totalt

Indikator SE. 4. 4

Diagrammet visar totala utsläpp av PM2.5 från samtliga sektorer inom kommunen och följer upp det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom väg-, däck- och bromsslitage.

Små partiklar i luften leder till hälsoproblem, särskilt hos känsliga grupper som barn, äldre och dem som lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Totala utsläpp av partiklar (PM2,5)

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

1990

65

1

Totalt

2000

56

2

Totalt

2005

51

3

Totalt

2010

46

4

Totalt

2015

39

5

Totalt

2016

40

6

Totalt

2017

40

7

Totalt

2018

38

8

Totalt

2019

37

9

Totalt

2020

37

10

Totalt

2021

37

11

Utrikes transporter

1990

1

12

Utrikes transporter

2000

1

13

Utrikes transporter

2005

0

14

Utrikes transporter

2010

0

15

Utrikes transporter

2015

0

16

Utrikes transporter

2016

0

17

Utrikes transporter

2017

0

18

Utrikes transporter

2018

0

19

Utrikes transporter

2019

0

20

Utrikes transporter

2020

0

21

Utrikes transporter

2021

0

22

Produktanvändning

1990

1

23

Produktanvändning

2000

1

24

Produktanvändning

2005

1

25

Produktanvändning

2010

0

26

Produktanvändning

2015

0

27

Produktanvändning

2016

0

28

Produktanvändning

2017

0

29

Produktanvändning

2018

0

30

Produktanvändning

2019

0

31

Produktanvändning

2020

0

32

Produktanvändning

2021

0

33

Avfall och avlopp

1990

4

34

Avfall och avlopp

2000

3

35

Avfall och avlopp

2005

3

36

Avfall och avlopp

2010

2

37

Avfall och avlopp

2015

2

38

Avfall och avlopp

2016

2

39

Avfall och avlopp

2017

3

40

Avfall och avlopp

2018

3

41

Avfall och avlopp

2019

2

42

Avfall och avlopp

2020

3

43

Avfall och avlopp

2021

4

44

Jordbruk

1990

1

45

Egen uppvärmning

1990

33

46

El och fjärrvärme

1990

0

47

Industri

1990

0

48

Arbetsmaskiner

1990

4

49

Transporter

1990

22

50

Industri

2000

0

51

Egen uppvärmning

2000

24

52

Jordbruk

2000

1

53

El och fjärrvärme

2000

0

54

Arbetsmaskiner

2000

3

55

Transporter

2000

22

56

Transporter

2005

22

57

Jordbruk

2005

1

58

Industri

2005

0

59

Egen uppvärmning

2005

23

60

El och fjärrvärme

2005

0

61

Arbetsmaskiner

2005

2

62

Egen uppvärmning

2010

20

63

Arbetsmaskiner

2010

2

64

Jordbruk

2010

1

65

Industri

2010

0

66

Transporter

2010

19

67

El och fjärrvärme

2010

0

68

Jordbruk

2015

1

69

El och fjärrvärme

2015

0

70

Egen uppvärmning

2015

16

71

Transporter

2015

18

72

Arbetsmaskiner

2015

2

73

Industri

2015

0

74

Transporter

2016

18

75

Egen uppvärmning

2016

16

76

Industri

2016

0

77

Jordbruk

2016

1

78

El och fjärrvärme

2016

0

79

Arbetsmaskiner

2016

2

80

Industri

2017

0

81

Jordbruk

2017

1

82

El och fjärrvärme

2017

0

83

Egen uppvärmning

2017

15

84

Transporter

2017

18

85

Arbetsmaskiner

2017

2

86

Industri

2018

0

87

Arbetsmaskiner

2018

2

88

Egen uppvärmning

2018

13

89

Jordbruk

2018

1

90

El och fjärrvärme

2018

0

91

Transporter

2018

19

92

El och fjärrvärme

2019

0

93

Jordbruk

2019

1

94

Transporter

2019

19

95

Egen uppvärmning

2019

13

96

Arbetsmaskiner

2019

1

97

Industri

2019

0

98

Egen uppvärmning

2020

12

99

El och fjärrvärme

2020

0

100

Jordbruk

2020

1

101

Transporter

2020

18

102

Arbetsmaskiner

2020

1

103

Industri

2020

0

104

Transporter

2021

18

105

Jordbruk

2021

1

106

Industri

2021

0

107

Egen uppvärmning

2021

12

108

El och fjärrvärme

2021

0

109

Arbetsmaskiner

2021

1

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av partiklar minskar i Ekerö kommun. Transportsektorn är den sektor som står för den största delen av utsläppen av partiklar inom kommunen, runt hälften av de totala utsläppen. Förr var det egen uppvärmning som orsakade störst andel av utsläppen. 2021 minskade utsläppen mest från egen uppvärmning, medan utsläppen från transporter, industri och avfall och avlopp ökade något. Totalt sett ökade utsläppen mellan 2020 och 2021, vilket troligtvis beror på mindre pandemirestriktioner.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor