Gå direkt till sidans innehåll

Partikelutsläpp totalt

Indikator SE. 4. 4

Diagrammet visar totala utsläpp av PM2.5 från samtliga sektorer inom kommunen och följer upp det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom väg-, däck- och bromsslitage.

Små partiklar i luften leder till hälsoproblem, särskilt hos känsliga grupper som barn, äldre och dem som lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Totala utsläpp av partiklar (PM2,5)

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (kg) Datum

0

Totalt

 37

2021

1

Transporter

 18

2021

2

Egen uppvärmning

 12

2021

3

Avfall och avlopp

 4

2021

4

Arbetsmaskiner

 1

2021

5

Jordbruk

 1

2021

6

Industri

 0

2021

7

Produktanvändning

 0

2021

8

Utrikes transporter

 0

2021

9

El och fjärrvärme

 0

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av partiklar minskar i Ekerö kommun. Transportsektorn är den sektor som står för den största delen av utsläppen av partiklar inom kommunen, runt hälften av de totala utsläppen. Förr var det egen uppvärmning som orsakade störst andel av utsläppen. 2021 minskade utsläppen mest från egen uppvärmning, medan utsläppen från transporter, industri och avfall och avlopp ökade något. Totalt sett ökade utsläppen mellan 2020 och 2021, vilket troligtvis beror på mindre pandemirestriktioner.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor