Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp totalt

Indikator SE.4.2

Diagrammet visar totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från samtliga sektorer och följer upp det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

NOx är det gemensamma samlingsnamnet för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplade till användningen av motordrivna fordon som till exempel bilar, sjöfart och arbetsmaskiner, men utsläppen bildas också vid energiproduktion. Biltrafiken är den största källan till NOx-utsläpp i de flesta tätorter.

NOx är giftiga och bidrar till ozonbildning och organiska föroreningar som i sin tur övergöder och försurar skog, mark och vatten. De har också en negativ påverkan på våra andningsorgan.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx)

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
203 kg (2021)
Utgångsvärde:
476 kg (1990)

Kommentar

Över två tredjedelar av utsläppen av kväveoxider i Ekerö kommun kommer från transportsektorn. Utsläppen har minskat sedan 1990 och 2020 minskade utsläppen från transporter markant, för att sedan gå upp något till 2021. Det beror troligtvis på att pandemirestriktioner kring resande lättade upp och fler reste år 2021 än 2020. Även utsläppen från utrikes transporter ökade, medan utsläppen från jordbruk minskade något.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor