Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp totalt

Indikator SE.4.2

Diagrammet visar totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från samtliga sektorer och följer upp det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

NOx är det gemensamma samlingsnamnet för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplade till användningen av motordrivna fordon som till exempel bilar, sjöfart och arbetsmaskiner, men utsläppen bildas också vid energiproduktion. Biltrafiken är den största källan till NOx-utsläpp i de flesta tätorter.

NOx är giftiga och bidrar till ozonbildning och organiska föroreningar som i sin tur övergöder och försurar skog, mark och vatten. De har också en negativ påverkan på våra andningsorgan.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx)

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Utrikes transporter

1990

7862

1

Utrikes transporter

2000

7911

2

Utrikes transporter

2005

7930

3

Utrikes transporter

2010

7867

4

Utrikes transporter

2011

7210

5

Utrikes transporter

2012

10901

6

Utrikes transporter

2013

5529

7

Utrikes transporter

2014

3969

8

Utrikes transporter

2015

6665

9

Utrikes transporter

2016

5283

10

Utrikes transporter

2017

1770

11

Utrikes transporter

2018

1181

12

Utrikes transporter

2019

1324

13

Utrikes transporter

2020

946

14

Egen uppvärmning

1990

45668

15

Arbetsmaskiner

1990

46900

16

El och fjärrvärme

1990

0

17

Industri

1990

2405

18

Jordbruk

1990

24658

19

Transporter

1990

374400

20

Transporter

2000

297838

21

El och fjärrvärme

2000

0

22

Industri

2000

2155

23

Egen uppvärmning

2000

22724

24

Arbetsmaskiner

2000

41691

25

Jordbruk

2000

24030

26

Industri

2005

429

27

Jordbruk

2005

19623

28

Transporter

2005

255086

29

Arbetsmaskiner

2005

33267

30

El och fjärrvärme

2005

0

31

Egen uppvärmning

2005

16720

32

Industri

2010

838

33

Arbetsmaskiner

2010

26247

34

Transporter

2010

200960

35

Egen uppvärmning

2010

13899

36

Jordbruk

2010

20041

37

El och fjärrvärme

2010

0

38

Egen uppvärmning

2011

13480

39

Industri

2011

849

40

El och fjärrvärme

2011

0

41

Arbetsmaskiner

2011

28305

42

Transporter

2011

186493

43

Jordbruk

2011

20237

44

Jordbruk

2012

16480

45

Egen uppvärmning

2012

13060

46

Industri

2012

849

47

Transporter

2012

173859

48

El och fjärrvärme

2012

0

49

Arbetsmaskiner

2012

29923

50

Arbetsmaskiner

2013

30229

51

Egen uppvärmning

2013

12292

52

El och fjärrvärme

2013

0

53

Industri

2013

964

54

Jordbruk

2013

16979

55

Transporter

2013

171847

56

Industri

2014

931

57

Transporter

2014

175840

58

Arbetsmaskiner

2014

28022

59

El och fjärrvärme

2014

0

60

Egen uppvärmning

2014

11537

61

Jordbruk

2014

17848

62

Transporter

2015

167217

63

Industri

2015

907

64

Arbetsmaskiner

2015

22430

65

Jordbruk

2015

23556

66

El och fjärrvärme

2015

0

67

Egen uppvärmning

2015

11250

68

Transporter

2016

162956

69

Egen uppvärmning

2016

11666

70

El och fjärrvärme

2016

0

71

Industri

2016

893

72

Arbetsmaskiner

2016

22746

73

Jordbruk

2016

23059

74

Egen uppvärmning

2017

11684

75

Industri

2017

443

76

Transporter

2017

146179

77

Arbetsmaskiner

2017

19748

78

El och fjärrvärme

2017

0

79

Jordbruk

2017

24070

80

Industri

2018

461

81

El och fjärrvärme

2018

0

82

Egen uppvärmning

2018

10348

83

Transporter

2018

154095

84

Jordbruk

2018

21524

85

Arbetsmaskiner

2018

18353

86

Transporter

2019

141101

87

Arbetsmaskiner

2019

17189

88

Industri

2019

417

89

El och fjärrvärme

2019

0

90

Egen uppvärmning

2019

9949

91

Jordbruk

2019

21209

92

Transporter

2020

121883

93

Industri

2020

283

94

Egen uppvärmning

2020

9730

95

Jordbruk

2020

23129

96

Arbetsmaskiner

2020

17420

97

El och fjärrvärme

2020

0

98

Totalt

1990

502000

99

Totalt

2000

396445

100

Totalt

2005

333152

101

Totalt

2010

269945

102

Totalt

2011

256714

103

Totalt

2012

245251

104

Totalt

2013

237985

105

Totalt

2014

238293

106

Totalt

2015

232122

107

Totalt

2016

226700

108

Totalt

2017

203991

109

Totalt

2018

206058

110

Totalt

2019

191286

111

Totalt

2020

173490

Kommentar

Över två tredjedelar av utsläppen av kväveoxider i Ekerö kommun kommer från transportsektorn. Utsläppen minskar sedan 1990 och 2020 minskade utsläppen från transporter markant. Även utsläppen från egen uppvärmning och från industrin minskade, medan utsläppen från jordbruk ökade.

Uppdaterad: 2022-09-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor