Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp totalt

Indikator SE.4.2

Diagrammet visar totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från samtliga sektorer och följer upp det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

NOx är det gemensamma samlingsnamnet för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Utsläpp av NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplade till användningen av motordrivna fordon som till exempel bilar, sjöfart och arbetsmaskiner, men utsläppen bildas också vid energiproduktion. Biltrafiken är den största källan till NOx-utsläpp i de flesta tätorter.

NOx är giftiga och bidrar till ozonbildning och organiska föroreningar som i sin tur övergöder och försurar skog, mark och vatten. De har också en negativ påverkan på våra andningsorgan.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx)

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (kg) Datum

0

Totalt

 173490

2020

1

Transporter

 121883

2020

2

Jordbruk

 23129

2020

3

Arbetsmaskiner

 17420

2020

4

Egen uppvärmning

 9730

2020

5

Utrikes transporter

 946

2020

6

Industri

 283

2020

7

El och fjärrvärme

 0

2020

Kommentar

Över två tredjedelar av utsläppen av kväveoxider i Ekerö kommun kommer från transportsektorn. Utsläppen minskar sedan 1990 och 2020 minskade utsläppen från transporter markant. Även utsläppen från egen uppvärmning och från industrin minskade, medan utsläppen från jordbruk ökade.

Uppdaterad: 2022-09-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor