Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp per invånare

Indikator SE.4.1

Diagrammet visar totala utsläpp av kväveoxider (NOx) dividerat med antalet invånare i kommunen. NOx är det gemensamma samlingsnamnet för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).

NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och utsläppen är starkt kopplade till användningen av fordon med förbränningsmotor, men utsläppen kan också bildas vid energiproduktion. I de flesta tätorter är biltrafiken den största källan till NOx-utsläpp.

NOx är giftigt och bidrar till ozonbildning och organiska föroreningar som i sin tur övergöder och försurar skog, mark och vatten. NOx har även en negativ påverkan på människors andningsorgan.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
7,0 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
25,3 kg/person (1990)

Kommentar

Utsläppen av kväveoxider per invånare har minskat i Ekerö kommun, och var 2020 nere på sex kilogram per person. Till 2021 ökade utsläppen något, även nationellt. Ekerö har betydligt lägre utsläpp av kväveoxider per invånare om man jämför med hela riket, men något högre än Stockholms län.

Diagrammet redovisar endast utsläpp som sker inom kommunens gränser och ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Till exempel ingår inte utsläppen från Ekeröbornas resor utanför kommungränsen, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som konsumeras av Ekeröborna men som produceras utanför kommunen.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor