Gå direkt till sidans innehåll

Partikelutsläpp per invånare

Indikator SE. 4. 3

Diagrammet visar totala utsläpp av PM2.5 inom kommunen dividerat med antalet invånare i kommunen.

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom väg-, däck- och bromsslitage.

Små partiklar i luften leder till hälsoproblem, särskilt hos känsliga grupper som barn, äldre och dem som lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Totala utsläpp av partiklar (PM2,5) per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Ekerö

1990

3,48

1

Ekerö

2000

2,49

2

Ekerö

2005

2,14

3

Ekerö

2010

1,81

4

Ekerö

2011

1,83

5

Ekerö

2012

1,66

6

Ekerö

2013

1,66

7

Ekerö

2014

1,51

8

Ekerö

2015

1,46

9

Ekerö

2016

1,47

10

Ekerö

2017

1,43

11

Ekerö

2018

1,34

12

Ekerö

2019

1,30

13

Ekerö

2020

1,27

14

Ekerö

2021

1,28

15

Riket

1990

8,20

16

Riket

2000

6,59

17

Riket

2005

4,84

18

Riket

2010

3,93

19

Riket

2011

3,86

20

Riket

2012

3,66

21

Riket

2013

3,56

22

Riket

2014

3,16

23

Riket

2015

2,41

24

Riket

2016

2,37

25

Riket

2017

2,37

26

Riket

2018

2,22

27

Riket

2019

2,12

28

Riket

2020

1,98

29

Riket

2021

2,08

30

Stockholms län

1990

2,74

31

Stockholms län

2000

2,31

32

Stockholms län

2005

1,92

33

Stockholms län

2010

1,57

34

Stockholms län

2015

1,10

35

Stockholms län

2016

1,11

36

Stockholms län

2017

1,09

37

Stockholms län

2018

1,03

38

Stockholms län

2019

0,99

39

Stockholms län

2020

0,91

40

Stockholms län

2021

0,89

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB

Kommentar

Utsläppen av partiklar räknat per invånare har minskat länge i Ekerö kommun, och är nu nere på 1,3 kilogram per person. Ekerös utsläpp av partiklar är lägre än utsläppen per person i Sverige, men ligger något över utsläppen i Stockholms län.

Diagrammet redovisar bara utsläpp som sker inom kommunens gränser och ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Till exempel ingår inte utsläppen från Ekeröbornas resor utanför kommungränsen, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som konsumeras av Ekeröborna men som produceras utanför kommunen.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor