Gå direkt till sidans innehåll

Partikelutsläpp per invånare

Indikator SE. 4. 3

Diagrammet visar totala utsläpp av PM2.5 inom kommunen dividerat med antalet invånare i kommunen.

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom väg-, däck- och bromsslitage.

Små partiklar i luften leder till hälsoproblem, särskilt hos känsliga grupper som barn, äldre och dem som lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Totala utsläpp av partiklar (PM2,5) per invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Riket

 2,08

2021

1

Ekerö

 1,28

2021

2

Stockholms län

 0,89

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB

Kommentar

Utsläppen av partiklar räknat per invånare har minskat länge i Ekerö kommun, och är nu nere på 1,3 kilogram per person. Ekerös utsläpp av partiklar är lägre än utsläppen per person i Sverige, men ligger något över utsläppen i Stockholms län.

Diagrammet redovisar bara utsläpp som sker inom kommunens gränser och ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Till exempel ingår inte utsläppen från Ekeröbornas resor utanför kommungränsen, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som konsumeras av Ekeröborna men som produceras utanför kommunen.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor