Gå direkt till sidans innehåll

Badvattenkvalitet

Indikator SE.6.3

Diagrammet visar badvattenkvaliteten på elva badplatser i Ekerö kommun.

Vi mäter nivån av bakterierna Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur. Vi mäter även vattentemperaturen och gör en okulär bedömning av om det är algblomning i vattnet eller inte.

Fyra av badplatserna är klassificerade som EU-bad eftersom de har mer än 200 badande per dag under badsäsongen. Vi kontrollerar badvattnet regelbundet på EU-baden enligt vissa regler. Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att vi kontrollerar övriga bad på samma sätt som EU-baden, men på dessa bad bestämmer kommunen frekvensen på provtagningen.

Antal badplatser per klassificering

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet:
1 stycken (2022)
Utgångsvärde:
8 stycken (2008)

Kommentar

De flesta badplatserna i Ekerö kommun har utmärkt kvalitet, alltså inte farliga nivåer av E. coli, intestinala enterokocker eller algblomning.

Anledningen till att så många badplatser inte har en officiell bedömning år 2020-2022 är att det har tagits för få prover inom rätt tidsintervall för att få en samlad bedömning. Hade provtagningen gjorts inom säsongen hade sannolikt alla bad, med undantag för Södran, haft utmärkt kvalitet.

Södran hade vid provtagning år 2020-2022 en nivå av E. coli som tillåter en tillfredsställande kvalitet, men alldeles för höga nivåer av intestinala enterokocker och hade därför klassats som dålig kvalitet. År 2023 var alla de fyra proverna som togs i Södran tjänliga, alltså hade inte för höga nivåer av någon av bakterierna.

Uppdaterad: 2023-09-12
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor