Gå direkt till sidans innehåll

Grundvatten

Indikator SE.6.4

Diagrammet visar hur många av kommunens grundvattenförekomster som har både god kemisk status och god kvantitativ status.

Den kemiska statusen bedöms utifrån mätningar av halterna av miljögifter och föroreningar som inte får överskrida gränsvärden, då anses statusen vara god.

Grundvattenförekomsternas kvantitativa status är god om vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen, så att inte grundvattenförrådet och de ekosystem som är beroende av grundvatten utarmas eller försämras.

Andelen grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Datakälla: VISS, Länsstyrelserna via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
89 % (2021)
Utgångsvärde:
100 % (2010)

Kommentar

I Ekerö kommun finns nio grundvattenförekomster som alla uppnår god kvantitativ status, men en uppnår inte god kemisk status i den senaste mätningen. Där har riktvärdet av PFAS11 överskridits vid vattenverk och för grundvatten som strömmar ut i ytvatten. Inga andra ämnens gränsvärden överskrids i den eller några andra grundvattenmätningar i kommunen.

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp med mer än 4 700 identifierade ämnen som har varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS-ämnen kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Uppdaterad: 2022-11-22
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor