Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status

Indikator SE.6.1

Diagrammet visar den ekologiska statusen på de sex vattenområden i Ekerö kommun som har en statusbedömning i VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

VISS är en nationell databas över alla större vattenförekomster i Sverige. Databasen har tagits fram av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.

Den ekologiska statusen bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.

Ekologisk status för vattenförekomster

Datakälla: VISS
Senaste värdet:
2 stycken (2022)
Utgångsvärde:
2 stycken (2022)

Kommentar

De sex vattenförekomster som klassats i Ekerö kommun är olika delar av Mälaren. Av dessa är det två, nämligen Prästfjärden och Rödstensfjärden, som bedöms ha god ekologisk status. Anledningarna till att de övriga fyra inte uppnår god ekologisk status är att man funnit förorenande ämnen som koppar, PCB, eller stora mängder av växtplankton som har bildats från utsläpp av näringsämnen.

Uppdaterad: 2022-11-22
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor