Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde SE. 6

Här redovisar vi statusen på vattnet i våra sjöar, vid våra strandbad och i grundvattentäkter.

Ekerös vattendrag och kustvatten är hårt belastade av mänsklig aktivitet, därför är det extra viktigt att vi bevakar situationen och arbetar för att minska utsläppen.

Eftersom vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden behöver vi använda vårt vatten på ett ansvarsfullt sätt så att kommande generationer också kan få tillgång till tillräckligt mycket och rent vatten.

Lokala mål

  • Vi ska påskynda utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. (politisk plattform 2019-2022)

Regionala mål

  • Saknas.

Nationella mål

  • De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna. (etappmål relaterat till flera miljökvalitetsmål)

  • Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. (etappmål relaterat till flera miljökvalitetsmål)

Uppdaterad: 2024-02-27
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor