Gå direkt till sidans innehåll
Solceller på villatak
Solceller på villatak

Energi

Huvudområde SE. 2

Här hittar du statistik om hur mycket energi som används i Ekerö kommun och hur arbetet går med att byta fossil energi mot förnybar eller fossilfri energi.

Vi vill minska energianvändningen i kommunkoncernen men också hjälpa alla som bor i kommunen att bli mer energieffektiva. All energi som produceras påverkar miljön, så för att minimera vår negativa inverkan på miljön och klimatet måste vi ställa om vårt samhälle och anpassa vår livsstil. Vi behöver till exempel förändra och ställa om energisystemen, byta fossil energi mot förnybar eller fossilfri och effektivisera energianvändningen.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
Information genom energi- och klimatrådgivning

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
Energikrav i all kommunal nyproduktion

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

2

Genomförs kontinuerligt
Mätning av energianvändning

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Tekniska nämnden

Beslutad

3

Beslutad
Program för hållbart byggande och förvaltning

Beslutad

2023

Ekerö Bostäder, Tekniska nämnden

Beslutad

4

Beslutad
Rutiner för energikrav i upphandling

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

5

Genomförs kontinuerligt
Utreda energieffektivisering

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Tekniska nämnden

Påbörjad

6

Påbörjad
Samordnad fordonsorganisation

Påbörjad

2022

Kommunstyrelsen

Beslutad

7

Beslutad
Cyklar för tjänsteresor

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

8

Genomförs kontinuerligt
Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

9

Genomförs kontinuerligt
Minskad energianvändning i nybyggnation

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

10

Genomförs kontinuerligt
Skapa förutsättningar för förnybara energislag

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Beslutad

11

Beslutad
Klimatkrav i upphandlingar

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Beslutad

12

Beslutad
Hållbarhetskrav på transporttjänster

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Beslutad

13

Beslutad
Hållbarhetskrav på mark- och anläggningsentreprenader

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

14

Genomförs kontinuerligt
Laddmöjlighet för hyresgäster

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder

Påbörjad

15

Påbörjad
Utreda behov av publik laddinfrastruktur

Påbörjad

2023

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

16

Genomförs kontinuerligt
Kommunkoncernens bilar

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Kommunstyrelsen

Beslutad

17

Beslutad
Riktlinjer för möten och resor

Beslutad

2023

Kommunstyrelsen

Påbörjad

18

Påbörjad
Laddstolpar för kommunkoncernens bilar

Påbörjad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

19

Genomförs kontinuerligt
Solceller på kommunala byggnader

Genomförs kontinuerligt

Ekerö Bostäder, Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

20

Genomförs kontinuerligt
Ansluta byggnader till närvärme

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

21

Genomförs kontinuerligt
Tillförlitlig elförsörjning

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Beslutad

22

Beslutad
Säkerställ mark för elförsörjning

Beslutad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

23

Genomförs kontinuerligt
Säkerställ reservkraft

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Uppdaterad: 2024-04-22
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor