Gå direkt till sidans innehåll
Solceller på villatak
Solceller på villatak

Energi

Huvudområde SE. 2

Här hittar du statistik om hur mycket energi som används i Ekerö kommun och hur arbetet går med att byta fossil energi mot förnybar eller fossilfri energi.

Vi vill minska energianvändningen i kommunkoncernen men också hjälpa alla som bor i kommunen att bli mer energieffektiva. All energi som produceras påverkar miljön, så för att minimera vår negativa inverkan på miljön och klimatet måste vi ställa om vårt samhälle och anpassa vår livsstil. Vi behöver till exempel förändra och ställa om energisystemen, byta fossil energi mot förnybar eller fossilfri och effektivisera energianvändningen.

Lokala mål

 • Ekerö kommun ska ställa om till förnybar energi och målsättnignen är 100 procent förnybar energi år 2030. (politisk plattform 2024-2026)
 • Produktionen av förnybar energi ska öka i Ekerö kommun. (Energistrategi)
 • Ekerö kommun ska ha minst 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005. (Energistrategi)
 • Energiförsörjningen i Ekerö kommun ska vara baserad på 100 procent fossilfria energikällor 2045. (Energistrategi)

Regionala mål

 • Till 2030 ska den årliga energianvändningen per invånare minska kontinuerligt till under 16 MWh, och regionens energiproduktion ska vara 100 procent förnybar. (RUFS 2050)
 • Andelen förnybar energi i allmän kollektivtrafik på land och vatten samt i särskild kollektivtrafik ska vara 100 procent 2030. (Regionalt trafikförsörjningsprogram)
 • Andel förnybar energi i fastigheter i allmän kollektivtrafik ska vara 100 procent år 2030. (Regionalt trafikförsörjningsprogram)
 • Energieffektivisering i allmän kollektivtrafik på land och vatten samt särskild kollektivtrafik ska vara 15 procent till 2030. (Regionalt trafikförsörjningsprogram)
 • Energieffektivisering i fastigheter i allmän kollektivtrafik ska vara 30 procent till 2030. (Regionalt trafikförsörjningsprogram)

Nationella mål

 • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet). (riksdagsbeslut)
 • Elproduktionen ska 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft). (riksdagsbeslut)
Uppdaterad: 2024-04-22
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor