Gå direkt till sidans innehåll

Avfall till deponi

Indikator SE. 7. 5

Diagrammet visar hur stor mängd deponerat avfall som har samlats in som hushållsavfall.

Avfall som har använts till sluttäckning eller som konstruktionsmaterial ingår inte i statistiken, men både farligt och icke farligt hushållsavfall ingår.

Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation för avfallshantering, har bestämt värderingsgränserna för hållbarhetsnivån av olika mängder avfall som deponeras.

Mängd kommunalt avfall till deponering per invånare

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
15 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
43 kg/person (2014)

Kommentar

Mängden avfall som deponerades ökade inom Ekerö kommun mellan 2008 och 2014, men har sedan dess minskat kraftigt. Det är fortfarande för stora mängder som deponeras i kommunen, som hamnar i klassningen Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Varför mäter vi deponering?

Att deponera avfall innebär att vi slänger avfallet på en soptipp. Det är det sista steget i avfallstrappan, den sista lösningen på hantering av avfall och ett alternativ som vi på alla sätt ska försöka undvika. Från deponier kan det läcka både växthusgaser och miljögifter. I Sverige har deponeringen minskat sedan 1990-talet och det är förbjudet att deponera vissa typer av avfall. Idag används deponier främst för avfall som inte kan behandlas på något annat sätt, till exempel förorenade massor.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>20 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

10–20 kg/person

2

 God hållbarhet

2–10 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<2 kg/person

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor