Gå direkt till sidans innehåll

Mängd hushållsavfall

Indikator SE.7.1

Diagrammet visar antal kilo insamlat hushållsavfall per person, fördelat på olika avfallstyper.

Avfallet från hushållen innehåller restavfall, matavfall, grovavfall (exklusive trädgårdsavfall), förpackningar, returpapper och farligt avfall. I farligt avfall ingår elavfall och batterier.

Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation för avfallshantering, har bestämt värderingsgränserna per invånare för hållbarhetsnivån av olika mängder hushållsavfall med undantag för trädgårdsavfall.

Mängd avfall insamlat från hushållen exklusive trädgårdsavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
441 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
486 kg/person (2010)

Kommentar

Mängden avfall som hushållen i Ekerö genererar per person har en något minskande trend, men är fortfarande ganska högt. Enligt hållbarhetsgränserna som Avfall Sverige satt upp har Ekerö kommun god hållbarhet när det kommer till avfallsmängden från hushållen räknat per person.

Varför mäter vi mängden avfall?

Att minimera mängden avfall är det första steget i avfallstrappan, vilket innebär att vi i första hand ska se till att skapa så lite avfall som möjligt.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>560 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

450–560 kg/person

2

 God hållbarhet

370–450 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<370 kg/person

Uppdaterad: 2023-08-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor