Gå direkt till sidans innehåll

Avfall till förbränning

Indikator SE.7.4

Diagrammet visar hur stor mängd av hushållsavfallet från Ekerö kommun som har behandlats genom förbränning.

Avfall som förbränns i Ekerö kommun men som kommer från andra kommuner ingår inte i statistiken.

Mängd hushållsavfall till förbränning med energiåtervinning per invånare

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
258 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
193 kg/person (2010)

Kommentar

Medan mängden avfall som förbränns minskar i länet och i riket så har det ökat något i Ekerö kommun sedan 2010. År 2022 gick 258 kilo avfall per person till förbränning, vilket är mindre än föregående år, något som kan bero på att den totala mängden avfall också minskat. Det är något mindre avfall som går till förbränning per person i Ekerö jämfört med genomsnittet för alla kommuner och avfallsförbund i Sverige, men mer än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län.

Varför mäter vi avfall till förbränning?

Förbränning med energiåtervinning är det näst sista steget i avfallstrappan, före deponi. Det innebär att det är bättre att utvinna energi ur avfallet än att deponera det, men det är fortfarande bättre att minska avfallets mängd, återanvända produkter eller återvinna materialet. Men, energiåtervinning är ändå ett bra sätt att använda det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor