Gå direkt till sidans innehåll

Hushållsavfall till återvinning

Indikator SE.7.2

Diagrammet visar hur stor andel av hushållsavfallet som samlats in för materialåtervinning (exklusive biologisk behandling).

Matavfall som går till biologisk behandling redovisas i ett annat diagram.

Andel av hushållsavfallet insamlat för materialåtervinning

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2011
Senaste värdet:
26 % (2022)
Utgångsvärde:
28 % (2011)

Kommentar

I Ekerö kommun samlas 26 procent av allt hushållsavfall in till materialåtervinning. Det högsta uppmätta värdet var 2020 när 33 procent av hushållsavfallet samlades in till materialåtervinning. Jämfört med medelvärdet för alla kommuner och avfallsförbund i riket och länet har Ekerö kommun något större andel avfall som lämnas in för att återvinnas.

Varför mäter vi återvinningsmängder?

Att materialåtervinna är det tredje steget i "avfallstrappan", vilket innebär att om vi inte kan minimera eller återanvända en produkt, är det viktigt att återvinna materialet i produkten.

Uppdaterad: 2023-07-20
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor