Gå direkt till sidans innehåll

Matavfall till biologisk behandling

Indikator SE.7.3

Diagrammet visar hur stor andel av den uppskattade totala mängden av det kommunala matavfallet som går till biologisk behandling.

Matavfall från livsmedelsproduktion räknas inte som kommunalt avfall och ingår därför inte i statistiken. Vid biologisk behandling av matavfall tillvaratas både energi och växtnäring.

Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation för avfallshantering, har bestämt värderingsgränserna för hållbarhetsnivån av olika andelar av matavfallet som behandlas biologiskt.

Andel av förväntat uppkommet matavfall som går till biologisk behandling

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
35 % (2021)
Utgångsvärde:
9 % (2010)

Kommentar

Av mängden matavfall som genereras i Ekerö kommun går 35 procent till biologisk behandling genom rötning. Enligt hållbarhetsgränserna från Avfall Sverige når kommunen för första gången upp till Mindre god hållbarhet, efter att ha legat på Dålig hållbarhet sedan mätningarna startade.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>75 %

1

 God hållbarhet

40–75 %

2

 Mindre god hållbarhet

30–40 %

3

 Dålig hållbarhet

25–30 %

Uppdaterad: 2022-10-27
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor