Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtion och avfall

Huvudområde SE.7

Här hittar du statistik om hushållsavfall, matavfall och miljöcertifierade företag, skolor och förskolor.

Vår avfallshantering ska bidra till en hållbar utveckling. Eftersom vi lever som om vi hade naturresurser som motsvarar fyra jordklot i Sverige så blir det en hel del avfall som är både värdefullt och farligt. Därför vill vi både öka återvinningen och minska mänden avfall, och det avfall vi får i kommunen behöver bli mindre farligt för miljön.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
Informera om avfallshantering

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Kan inte genomföras inom fastställd tid

1

Kan inte genomföras inom fastställd tid
Samarbeta med skola

Kan inte genomföras inom fastställd tid

2023

Tekniska nämnden

Genomförd

2

Genomförd
Se över kundhanteringssystem

Genomförd

2020

Tekniska nämnden

Påbörjad

3

Påbörjad
Förbättra funktion och undersöka tillgänglighet hos befintlig ÅVC

Påbörjad

2023

Tekniska nämnden

Genomförd

4

Genomförd
Se över kundtjänsten för slamabonnenter

Genomförd

2022

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

5

Genomförs kontinuerligt
Utreda kostnadseffektiviteten i avfallsverksamheten

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

6

Genomförs kontinuerligt
Uppdatera ”Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar"

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

7

Genomförs kontinuerligt
Reservera mark för framtida avfallsverksamhet

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

8

Genomförs kontinuerligt
Informera om återanvändning och resurshushållning

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Beslutad

9

Beslutad
Vidareutveckla konceptet återbruk

Beslutad

2023

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

10

Genomförs kontinuerligt
Minska mängden matsvinn

Genomförs kontinuerligt

Barn- och utbildningsnämnden

Genomförs kontinuerligt

11

Genomförs kontinuerligt
Ställa miljökrav i upphandlingar

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelsen

Kan inte genomföras inom fastställd tid

12

Kan inte genomföras inom fastställd tid
Se över fastighetsnära insamling av grovavfall

Kan inte genomföras inom fastställd tid

2016

Tekniska nämnden

Genomförd

13

Genomförd
Införa matavfallsinsamling

Genomförd

2016

Tekniska nämnden

Genomförd

14

Genomförd
Införa differentierad avfallstaxa

Genomförd

2017

Tekniska nämnden

Genomförd

15

Genomförd
Se över bonus/malus system

Genomförd

2022

Tekniska nämnden

Genomförd

16

Genomförd
Utreda insamling av förpackningar och returpapper

Genomförd

2018

Tekniska nämnden

Genomförd

17

Genomförd
Utveckla fraktionsindelning på Skå ÅVC

Genomförd

2020

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

18

Genomförs kontinuerligt
Återföra näringsämnen från små avloppsanläggningar till produktiv åkermark

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Påbörjad

19

Påbörjad
Se över fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall

Påbörjad

2023

Tekniska nämnden

Genomförd

20

Genomförd
Införa källsortering i kommunens egna verksamheter

Genomförd

2020

Tekniska nämnden

Genomförd

21

Genomförd
Undersöka plats för schaktmassor

Genomförd

2016

Tekniska nämnden

Kan inte genomföras inom fastställd tid

22

Kan inte genomföras inom fastställd tid
Se över insamlingsplatser för toalettavfall från småbåtar

Kan inte genomföras inom fastställd tid

2016

Tekniska nämnden

Genomförd

23

Genomförd
Ta fram rutin för hantering av avfall som uppkommer inom kommunens verksamheter

Genomförd

2020

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

24

Genomförs kontinuerligt
Återföra näringsämnen i avloppsslam till produktiv åkermark

Genomförs kontinuerligt

Ekerö vatten

Kan inte genomföras inom fastställd tid

25

Kan inte genomföras inom fastställd tid
Utveckla insamling av farligt avfall

Kan inte genomföras inom fastställd tid

2020

Tekniska nämnden

Kan inte genomföras inom fastställd tid

26

Kan inte genomföras inom fastställd tid
Ställa krav på förnybara drivmedel

Kan inte genomföras inom fastställd tid

2023

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

27

Genomförs kontinuerligt
Utbilda insamlings- och hanteringspersonal

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

28

Genomförs kontinuerligt
Förbättra arbetsmiljö för avfallspersonal

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Genomförs kontinuerligt

29

Genomförs kontinuerligt
Arbeta för att minska nedskräpning

Genomförs kontinuerligt

Tekniska nämnden

Genomförd

30

Genomförd
Undersöka plats för snö- och grusupplag

Genomförd

2017

Tekniska nämnden

Kan inte genomföras inom fastställd tid

31

Kan inte genomföras inom fastställd tid
Utreda tankstation för biogas

Kan inte genomföras inom fastställd tid

2020

Tekniska nämnden

Påbörjad

32

Påbörjad
Inventera nedlagda deponier

Påbörjad

2022

Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

33

Genomförs kontinuerligt
Beakta farligt avfall hos företag

Genomförs kontinuerligt

Miljönämnden

Kan inte genomföras inom fastställd tid

34

Kan inte genomföras inom fastställd tid
Uppströmsarbete för arbete med slam

Kan inte genomföras inom fastställd tid

2018

Ekerö vatten

Genomförs kontinuerligt

35

Genomförs kontinuerligt
Hållbar kommunal matproduktion

Genomförs kontinuerligt

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdaterad: 2023-09-12
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor