Gå direkt till sidans innehåll

Bly i avloppsslam

Indikator SE.8.4

Diagrammet visar hur mycket bly det finns i milligram per kilo torrsubstans i slammet från avloppsledningsverken.

Vi tar regelbundet prover på hur mycket bly det finns i slam från avloppsreningsverken i Ekerö kommun och redovisar resultatet årligen i miljörapporter från Reningsverk Ekebyhov. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Bly i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: Roslagsvatten, Svenska miljörapporteringsportalen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
8,5 mg/kgTS (2022)
Utgångsvärde:
12,0 mg/kgTS (2009)
Gränsvärde:
100,0 mg/kgTS

Kommentar

Halterna av bly i slammet på avloppsreningsverken i Ekerö kommun är mycket låga jämfört med gränsvärdet på 100 mg/kgTS, och har varit det sedan mätningarna startade. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar, och behöver alltså inte komma från nya utsläpp.

Varför mäter vi just bly?

Bly och blyföreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan man få skador på nervsystemet. Foster och barn är särskilt känsliga eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>100,0 mg/kgTS

1

 Uppnår god kemisk status

<100,0 mg/kgTS

Uppdaterad: 2023-04-25
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor