Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i avloppsslam

Indikator SE.8.5

Diagrammet visar hur mycket kadmium det finns i milligram per kilo torrsubstans i slammet från avloppsledningsverken.

Vi tar regelbundet prover på hur mycket kadmium det finns i slam från avloppsreningsverken i Ekerö kommun och redovisar resultatet årligen i miljörapporter från Reningsverk Ekebyhov. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: Roslagsvatten, Svenska miljörapporteringsportalen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
0,52 mg/kgTS (2022)
Utgångsvärde:
0,58 mg/kgTS (2009)
Gränsvärde:
2,00 mg/kgTS

Kommentar

Sedan 2009 då mätningarna startade har kadmiumhalterna i Ekerö kommun varit långt under gränsvärdet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa och en del kommer från konstnärsfärger.

Varför mäter vi just kadmium?

Kadmium och kadmiumföreningar är mycket giftiga. Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna. Om du får i dig mycket kadmium under en längre tid kan njurarna skadas och om du får i dig höga halter kadmium under längre tid kan det öka risken för cancer.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>2,00 mg/kgTS

1

 Uppnår god kemisk status

<2,00 mg/kgTS

Uppdaterad: 2023-04-25
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor