Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator SE.8.3

Diagrammet visar hur mycket kvicksilver det finns i milligram per kilo torrsubstans i slammet från avloppsledningsverken.

Vi tar regelbundet prover på hur mycket kvicksilver det finns i slam från avloppsreningsverken i Ekerö kommun och redovisar resultatet årligen i miljörapporter från Reningsverk Ekebyhov. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: Roslagsvatten, Svenska miljörapporteringsportalen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
0,21 mg/kgTS (2022)
Utgångsvärde:
0,31 mg/kgTS (2009)
Gränsvärde:
2,50 mg/kgTS

Kommentar

Kvicksilverhalterna har varit långt under gränsvärdet sedan mätningarna startade, och har dessutom minskat. Den största delen av det kvicksilver som finns i slammet från avloppsledningsverken kommer från amalgam.

Varför mäter vi just kvicksilver?

Kvicksilver är en toxisk metall och ett av de allra allvarligaste miljögifterna som påverkar både miljön och människors hälsa. Kvicksilver används mindre nu än tidigare men eftersom det finns i atmosfären så hamnar det i vår miljö.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>2,50 mg/kgTS

1

 Uppnår god kemisk status

<2,50 mg/kgTS

Uppdaterad: 2023-04-25
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor