Gå direkt till sidans innehåll

Förorenade områden i kommunen

Indikator SE.8.6

Diagrammet visar hur många förorenade områden det finns i kommunen per riskklass enligt MIFO.

MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en metodik som är framtagen av Naturvårdsverket och som används när man vill göra en samlad bedömning av vilken risk som finns för människors hälsa och miljön i ett visst område. Riskklassningen används bland annat för att prioritera objekt.

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut, och hur stort saneringsbehovet är i kommunen, pågår ett arbete med att inventera och riskklassa misstänkt förorenade områden. Det är Länsstyrelsen som gör riskklassningen.

Antal förorenade områden per riskklass enligt MIFO

Datakälla: Länsstyrelsen Stockholm, MIFO-databas
Senaste värdet:
115 stycken (2021)
Utgångsvärde:
101 stycken (2019)

Kommentar

Det finns 115 riskklassade områden i kommunen, elva av dem har riskklass 1. Dessa elva är främst småbåtshamnar med flertalet olika föroreningar i för höga halter.

Uppdaterad: 2022-09-28
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor