Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk åkermark

Indikator SE.8.1

Diagrammet visar andelen ekologiskt odlad åkermark, det vill säga ytan ekologiskt odlad åkermark dividerat med total areal åkermark, i kommunen.

Ekologiskt odlad åkermark omfattar både omställd åkermark och åkermark som är under omställning som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europarådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark av total areal åkermark

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
14,5 % (2022)
Utgångsvärde:
8,4 % (2010)
Nationellt mål:
30,0 % (2030)

Kommentar

Statistiken för total åkermark hämtas ur Jordbruksverkets lantbruksregister. Där registreras endast en kommunkod för varje jordbruksföretag, trots att de kan ha areal i flera kommuner. Tolka därför statistiken med försiktighet.

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark 2030.

Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor