Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i avloppsslam

Indikator SE. 8. 5

Diagrammet visar hur mycket kadmium det finns i milligram per kilo torrsubstans i slammet från avloppsledningsverken.

Vi tar regelbundet prover på hur mycket kadmium det finns i slam från avloppsreningsverken i Ekerö kommun och redovisar resultatet årligen i miljörapporter från Reningsverk Ekebyhov. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Datum Värde (mg/kgTS)

0

2009

0,58

1

2010

0,53

2

2011

0,56

3

2012

0,56

4

2013

0,54

5

2014

0,53

6

2015

0,46

7

2016

0,47

8

2017

0,47

9

2018

0,52

10

2019

0,52

11

2020

0,52

12

2021

0,53

13

2022

0,52

Datakälla: Roslagsvatten, Svenska miljörapporteringsportalen

Kommentar

Sedan 2009 då mätningarna startade har kadmiumhalterna i Ekerö kommun varit långt under gränsvärdet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa och en del kommer från konstnärsfärger.

Varför mäter vi just kadmium?

Kadmium och kadmiumföreningar är mycket giftiga. Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna. Om du får i dig mycket kadmium under en längre tid kan njurarna skadas och om du får i dig höga halter kadmium under längre tid kan det öka risken för cancer.

Uppdaterad: 2023-04-25
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor