Gå direkt till sidans innehåll

Skadliga ämnen

Huvudområde SE.8

Här hittar du statistik om ekologiska metoder, skadliga ämnen i avloppsslammet och vårt arbete med förorenade områden.

Kemikalier finns överallt och de kan vara farliga och direkt skadliga för både människor, djur och miljö. Vissa ämnen är extra besvärliga eftersom de kan orsaka allergier och sjukdomar eller påverka arvsmassa och störa fortplantningen. Därför är det viktigt att vi vet hur läget är i vår kommun och att vi arbetar för att minska förekomsten av skadliga ämnen.

Lokala mål

  • Vi ska arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.

Regionala mål

  • Saknas.

Nationella mål

  • Giftfri miljö
    "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
  • 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk 2030.
  • Minst 25 procent av de misstänkt eller konstaterat förorenade områden som finns registrerade i länsstyrelsernas databas EBH-stödet med mycket stor risk (riskklass 1) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025.
  • Minst 15 procent av de misstänkt eller konstaterat förorenade områden som finns registrerade i länsstyrelsernas databas EBH-stödet med stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025.
Uppdaterad: 2023-07-21
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor